23. 4. 2014 – KNIHY bez DPH – hodnocení (tisková zpráva SČKN, 28. 4. 2014)

1. Akce KNIHY bez DPH předčila očekávání knihkupců i nakladatelů a zaznamenala velký ohlas u veřejnosti

2. Celkový obrat knižního trhu ve skutečnosti není 8 miliard, jak se dosud odhadovalo, ale spíš méně než 7 miliard.

Ad. 1.

Akce KNIHY bez DPH, konaná letos 23. 4. na Světový den knihy a autorských práv, naplnila knihkupectví. Denní tržby knihkupců byly v průměru 3x větší, než je v tomto období obvyklé. Lidé ve velkém využili možnosti nakoupit knihy o 15 % levněji. Mnoho z nich svůj nákup pojalo symbolicky – jako vyjádření podpory knižní kultuře i našemu dlouhodobému úsilí o nižší DPH na knihy.

Jsme rádi, že mezi podporovateli se objevili i dva ministři současné vlády a řada poslanců a senátorů. Úplný seznam všech zúčastněných, sponzorů i sympatizantů včetně reakcí a hodnocení přímo z knihkupectví najdete na facebookových stránkách akce a v aktualitách na www.knihybezdph.cz

Děkujeme všem účastníkům akce, podporovatelům, médiím i veřejnosti.

Cítíme závazek uvažovat o podobných akcích i do budoucnosti.

Ad. 2.

Až dosud SČKN ve své Zprávě o českém knižním trhu odhadoval celkový obrat knižního trhu na 8 miliard. Nyní jsme v použité metodice našli zjevné opomenutí. Dosavadní odhad vycházel zjednodušeně řečeno ze součtu obratů distribucí, který se následně přepočetl na maloobchodní ceny. Nezohlednili jsme však, že distribuce obchodují také mezi sebou navzájem, a to v nikoliv zanedbatelné míře. Některé tituly jsou totiž v tzv. výhradní distribuci, a zejména pokud se jedná o bestseller, ostatní distribuce takový titul musí odebrat. Dále pak distribuce zásobují vlastní sítě knihkupectví, kde je nutné zachovat kompletní sortiment. A konečně některé distribuce výhradně zásobují některé obchodní řetězce. Všechny tyto položky tedy byly v původním odhadu zahrnuty dvakrát. Přitom se jedná odhadem o 10 – 15 % celkového obratu. A to znamená, že celkový obrat knižního trhu je ve skutečnosti zhruba o 1 miliardu nižší. Nižší by tedy měl být i potenciální výpadek v odvodu DPH do státního rozpočtu při přesunu knih do nižší sazby.

Za Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Martin Vopěnka, předseda

1. Akci 23. 4. 2014 – Knihy bez DPH podpořila řada významných osobností.

2. Svaz českých knihkupců a nakladatelů vítá záměr vlády zařadit knihy do třetí sazby DPH ve výši 10 % od 1. 1. 2015.

Ad. 1.

SČKN jménem všech knihkupců a nakladatelů děkuje osobnostem, které kampaň podpořily vahou své autority. Za všechny jmenujme Zdeňka Svěráka, Jana Kellera, Michala Viewegha, Františka Janoucha, Martina C. Putnu, Jiřího Lábuse, Jiřího Dědečka, Kateřinu Tučkovou, Radku Denemarkovou…

Z politiků si navzdory náročnému programu najdou cestu do knihkupectví poslanci Jan Chvojka, Lukáš Pleticha, Martin Komárek, Milada Halíková nebo senátor Miroslav Nenutil. V okamžiku vydání této zprávy seznam nemusí být definitivní...

Velice si vážíme také podpory veřejných knihoven a dalších vědeckých a kulturních institucí. Podrobnější informace nejen o sympatizantech kampaně, ale i důležitý seznam spolupracujících knihkupectví, která budou slevu tuto středu nabízet, najdete na www.knihybezdph.cz

Akce Knihy bez DPH, konaná letos na Světový den knihy a autorských práv, je dosud největší společnou akcí českých knihkupců, nakladatelů a distributorů. V této chvíli se do ní již přihlásilo více než 340 knihkupectví. Rozvoz propagačních materiálů a předmětů zajistily distribuční společnosti a na kampaň se složili sami nakladatelé – celkem více než 70 subjektů.

Připomínáme, že se nejedná o akci nátlakovou, ale osvětovou. Naším cílem je trpělivě a věcně všem vysvětlovat, proč si knihy nižší DPH opravdu zaslouží. Zároveň všechny zveme co nejsrdečněji do knihkupectví nejen 23. 4. 2014, kdy budou knihy o 15 % levnější.

Ad. 2.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vítá záměr vlády zařadit knihy do třetí sazby DPH ve výši 10 % jako krok správným směrem. Poté co od roku 2008 DPH na knihy celkem čtyřikrát vzrostlo, je to rozhodně pozitivní obrat. Vnímáme to i jako uznání našich argumentů, že knihy mají svá závažná specifika a hodnoty, kvůli kterým si daňové zvýhodnění zaslouží.

Na druhou stranu musíme konstatovat, že i desetiprocentní sazba DPH na knihy bude stále ještě vysoko nad průměrem vyspělých zemí EU. Naším dlouhodobým cílem zůstává vyspělým evropským zemím se vyrovnat a věříme, že v tom jsme s vládou zajedno. Je třeba vnímat i to, že Česká republika je malou jazykovou oblastí, avšak s velkou a významnou slovesnou tradicí. Za optimální sazbu DPH na knihy, která by naše odvětví dlouhodobě stabilizovala, proto považujeme výši 5 %.

Pokud by se v průběhu legislativního procesu nebo při sestavování státního rozpočtu na příští rok ukázalo, že existuje prostor pro další snížení třetí sazby DPH, rozhodně takový záměr umíme podpořit věcnými argumenty.

Jménem představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Martin Vopěnka, předseda

Knihkupci dávají slevu, nakladatelé financují kampaň! Kampaň v číslech:

Kampaň Knihy bez DPH nemá svým rozsahem na českém knižním trhu obdoby. V této chvíli se do ní přihlásilo již přes 300 knihkupectví, která dohromady reprezentují naprostou většinu knižního trhu, a další se neustále přihlašují. V těchto knihkupectvích si na Světový den knihy a autorských práv bude možno koupit knihy se slevou 15 %.

A jsou to právě knihkupci, kteří 23. 4. 2014 poskytnou slevu 15 % ze své marže. Ani nakladatelé a distributoři však nezůstali pozadu a finančně se složili na zabezpečení kampaně. Díky tomu bude k dispozici dostatek propagačních materiálů. Jen pro zajímavost:

  • Pro knihkupectví a knihovny jsme nechali vytisknout 3 900 plakátů. Ve vlacích bude umístěno 500 plakátů, ve vagonech metra 200 plakátů, na nádražích 80 variaposterů a v metru nad eskalátory dalších 50 plakátů, ve velkých městech také 40 citylightů.
  • Dále se vyrábí celkem 24 kilometrů lepicí pásky ve vizuálu kampaně a 9 kilometrů pásky nelepící.
  • Knihkupci rozdají zákazníkům 120 000 záložek do knih, 72 000 tašek a sáčků, 40 000 letáků s vysvětlením, proč si knihy nižší DPH zaslouží, a 7 000 placek.
  • Celkem také rozešleme na 1 000 osobních zvacích dopisů, které dostanou všichni ústavní činitelé a řada významných osobností.
  • Kampaň startuje v úterý 1. 4. a vyvrcholí 23. 4. 2014, kdy bude možné zakoupit knihy o 15 % levněji ve všech zúčastněných knihkupectvích.
  • Aktuální informace najdete na facebookových stránkách kampaně i na průběžně aktualizovaných stránkách www.knihybezdph.cz.

Pořadatelem kampaně je Svaz českých knihkupců a nakladatelů, mediálním partnerem Český rozhlas Radiožurnál. Děkujeme všem podporovatelům.

Jménem představenstva SČKN

Martin Vopěnka, předseda

Světový den knihy a autorských práv

Pořadatel: Svaz českých knihkupců a nakladatelů spolu se všemi významnými subjekty knižního trhu.

Knihy si nižší DPH zaslouží - kupte je 23. 4. 2014 o 15 % levněji

Cíl kampaně: S nadějí jsme přijali snahu této vládní koalice zařadit knihy do nově vytvořené třetí, snížené sazby DPH. Jedná se proto o pozitivní kampaň s cílem odůvodnit veřejnosti, politikům i médiím, proč si knihy opravdu nižší DPH zaslouží. Zároveň je to příležitost otevřít i širší debatu o poslání knih a čtení v současném světě.
Osobní pozvání do knihkupectví od nás dostane každý poslanec, senátor i další ústavní činitelé a významné osobnosti.

Podoba kampaně: V drtivé většině knihkupectví bude 23. 4. 2014 sleva na všechny knihy ve výši 15 %. Tuto slevu poskytují sami obchodníci. K akci bude od 15. 3. 2014 fungovat speciální web www.knihybezdph.cz a své stránky bude mít akce i na Facebooku. K dispozici pro příznivce budou vysvětlující letáky, placky, záložky do knih, tašky.
Čím je kampaň tak výjimečná? Mimo jiné také tím, že se na jejím pořádání shodli a účastní se jí téměř všichni – od velkých nakladatelských domů až po ty nejmenší, všechny distribuce, všechny knihkupecké řetězce a většina knihkupectví. Všichni si totiž myslíme, že: Knihy si nižší DPH zaslouží.

Propagace kampaně: Na organizaci a propagaci kampaně se složili sami nakladatelé a distributoři knih. Zároveň Svaz českých knihkupců a nakladatelů dostal od mnoha subjektů zvýhodněné ceny. Díky tomu bude kampaň opravdu vidět. Mediálním partnerem kampaně se stal Český rozhlas Radiožurnál. Objednané jsou plakáty ve vlacích, na nádražích, v metru… Plakáty budou také v knihkupectvích a knihovnách. O dalších formách propagace se jedná. Plakáty ve vizuálu kampaně se objeví postupně již od 1. 4. 2014.

Média: Chceme médiím nabídnout zajímavá témata i osobnosti. Vždyť knižní branže je zřejmě vůbec nejpestřejší složkou jak ekonomiky, tak kultury. Díky knihám mohou své myšlenky a pocity sdělovat spisovatelé, vědci, myslitelé… Na vzniku knih se podílí mnoho dalších tvůrčích profesí: překladatelé, výtvarníci, grafici, redaktoři… Hlavními tvářemi kampaně by však měli být sami nakladatelé a knihkupci.

Knihkupectví s již potvrzenou účastí:
Knihcentrum, Knihy Dobrovský, Knihy Kanzelsberger, Kosmas, Nakladatelský servis, Neoluxor, Neoluxor Books, Pavel Dobrovský – Beta

(Seznam knihkupectví se průběžně aktualizuje a najdete jej v rubrice "Knihkupectví v kampani".)

Nakladatelé a distributoři, kteří v této chvíli kampaň podpořili:
Albatros Media, Alpress, Amenius, Argo, Atlantis, Baobab, Brokenbooks, Cykloknihy, Dauphin, Dokořán, Egmont ČR, Emitos, Euromedia Group, Flössler, Fortuna Libri, Fragment, Fraus, Galén, Garamond, Grada, Host, Jan Melvil Publishing, JIRI MODELS, JOTA, Kniha Zlín, Leda, Madal Bal, Management Press, Meander, Metafora, Mladá fronta, MLD Publishing, MOBA, Nakladatelský servis, Oftis, Oikoymenh, Oldag, Omnibooks, Paseka, Pavel Dobrovský – Beta, Pemic Books, Pierot, Portál, Práh, p3k, Rubico, Rybka Publishers, Sagit, Slovart, Sociologické nakladatelství (SLON), Šalvar, Triton, van Aspen, Vyšehrad, 4bau

(Seznam nakladatelů a distributorů se průběžně aktualizuje; najdete jej v rubrice "Nakladatelé a distributoři v kampani".)

Podporovatelé:
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Obec překladatelů, Český PEN klub, Česká sekce IBBY
Sponzorsky kampaň podpořily vytištěním materiálů tiskárny: Finidr s.r.o., PBtisk a.s. a Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
Moderní vizuál kampaně připravilo studio Heyduk, Musil & Strnad.
Za nonprofitní cenu poskytla plochy agentura Railreklam s. r.o.

Jménem představenstva SČKN

Martin Vopěnka, předseda