Finidr s.r.o. – sponzorský tisk materiálů kampaně

PBtisk a.s. - sponzorský tisk materiálů kampaně

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. - sponzorský tisk materiálů kampaně

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Obec překladatelů

Český PEN klub

Česká sekce IBBY

Institut umění – Divadelní ústav

Skřivánek s.r.o.

Studio Heyduk, Musil & Strnad – vizuál kampaně