1. Akci 23. 4. 2014 – Knihy bez DPH podpořila řada významných osobností.

2. Svaz českých knihkupců a nakladatelů vítá záměr vlády zařadit knihy do třetí sazby DPH ve výši 10 % od 1. 1. 2015.

Ad. 1.

SČKN jménem všech knihkupců a nakladatelů děkuje osobnostem, které kampaň podpořily vahou své autority. Za všechny jmenujme Zdeňka Svěráka, Jana Kellera, Michala Viewegha, Františka Janoucha, Martina C. Putnu, Jiřího Lábuse, Jiřího Dědečka, Kateřinu Tučkovou, Radku Denemarkovou…

Z politiků si navzdory náročnému programu najdou cestu do knihkupectví poslanci Jan Chvojka, Lukáš Pleticha, Martin Komárek, Milada Halíková nebo senátor Miroslav Nenutil. V okamžiku vydání této zprávy seznam nemusí být definitivní...

Velice si vážíme také podpory veřejných knihoven a dalších vědeckých a kulturních institucí. Podrobnější informace nejen o sympatizantech kampaně, ale i důležitý seznam spolupracujících knihkupectví, která budou slevu tuto středu nabízet, najdete na www.knihybezdph.cz

Akce Knihy bez DPH, konaná letos na Světový den knihy a autorských práv, je dosud největší společnou akcí českých knihkupců, nakladatelů a distributorů. V této chvíli se do ní již přihlásilo více než 340 knihkupectví. Rozvoz propagačních materiálů a předmětů zajistily distribuční společnosti a na kampaň se složili sami nakladatelé – celkem více než 70 subjektů.

Připomínáme, že se nejedná o akci nátlakovou, ale osvětovou. Naším cílem je trpělivě a věcně všem vysvětlovat, proč si knihy nižší DPH opravdu zaslouží. Zároveň všechny zveme co nejsrdečněji do knihkupectví nejen 23. 4. 2014, kdy budou knihy o 15 % levnější.

Ad. 2.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vítá záměr vlády zařadit knihy do třetí sazby DPH ve výši 10 % jako krok správným směrem. Poté co od roku 2008 DPH na knihy celkem čtyřikrát vzrostlo, je to rozhodně pozitivní obrat. Vnímáme to i jako uznání našich argumentů, že knihy mají svá závažná specifika a hodnoty, kvůli kterým si daňové zvýhodnění zaslouží.

Na druhou stranu musíme konstatovat, že i desetiprocentní sazba DPH na knihy bude stále ještě vysoko nad průměrem vyspělých zemí EU. Naším dlouhodobým cílem zůstává vyspělým evropským zemím se vyrovnat a věříme, že v tom jsme s vládou zajedno. Je třeba vnímat i to, že Česká republika je malou jazykovou oblastí, avšak s velkou a významnou slovesnou tradicí. Za optimální sazbu DPH na knihy, která by naše odvětví dlouhodobě stabilizovala, proto považujeme výši 5 %.

Pokud by se v průběhu legislativního procesu nebo při sestavování státního rozpočtu na příští rok ukázalo, že existuje prostor pro další snížení třetí sazby DPH, rozhodně takový záměr umíme podpořit věcnými argumenty.

Jménem představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Martin Vopěnka, předseda