„Kniha je důležitým pilířem naší kultury. Její minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Čím dostupnější knihy budou, tím větší je šance na vzdělání, výchovu, kritické myšlení – nutné atributy kulturnosti každé společnosti. Snížení DPH je na té dlouhé cestě jedním z potřebných kroků. Jsem rád, že mohu být tomuto procesu nápomocen.“
Daniel Herman, ministr kultury ČR