Naše nakladatelství neváhalo ani chvilku a tuto záslužnou kampaň okamžitě podpořilo. Stát se na jedné straně chová ke knihám jako k veřejnému statku (tisíce veřejných knihoven = tisíce bezplatných půjčoven), ale na druhou stranu knihy téměř nepodporuje. Snížení DPH na knihy je především šancí, jak alespoň částečně podpořit vydávání knih. Vždyť současná výše DPH na knihy je v České republice jednou z nejvyšších na celém světě. A to je něco, na co nemůžeme být pyšní!
Tomáš Černý (nakladatelství Mladá fronta)


DPH knihy zdražuje. Zdražení znamená nižší prodej. Nižší prodej znamená zdražení. To je spirála, která končí tím, že mnoho titulů v češtině nevyjde. Nakonec budou knihy jen luxusní zboží (omezený sortiment pro omezenou skupinu zákazníků), jako tomu je na jazykově malých trzích. Pokud nám z dlouhodobého hlediska nevadí zánik češtiny jako literárního jazyka, nemusíme dělat nic. Pokud nám to vadí, nemusíme nerozdávat dotace, ale alespoň neničme knihy vysokou sazbou DPH!
Pavel Nýč (Nakladatelství Fragment)


Nakladatelství Meander kampaň podpořilo proto, že u nás děti čtou setrvale stále méně, 13ti až 14tiletí kluci už nečtou vůbec, málo se čte v rodinách s dětmi a pokud ano, tak se čtou zděděné knížky, protože na ty nové rodiny s malými dětmi už nemají dost peněz, výdaje na kulturní statky se v sociálně slabších rodinách seškrtávají jako první...
Iva Pecháčková (Nakladatelství Meander)


Proč jsme podpořili kampaň Knihy bez DPH? Jednoduše by se dalo odpovědět tak, že souhlasíme s cílem kampaně. Líbil se nám také argument, který před časem uvedl předseda SČKN Martin Vopěnka, že žádné jiné odvětví není ekonomicky tak podlamováno systémem výpůjček (v síti knihoven) jako právě vydávání knih. Odborné a vědecké knihy, které vydává naše nakladatelství, jsou velmi náročné na práci, kterou je třeba vložit do jejich přípravy pro vydání. Takové knihy se prodávají dlouho a prostředky, které do nich nakladatel vložil, se mu vrací velmi pomalu. Doposud neustále zvyšovaná sazba DPH na knihy tak podlamuje vydávání odborných knih.
Alena Miltová (Sociologické nakladatelství (SLON))


Čtení knih je vzdělávání, zábava, poznávání, poučení. A také rozvíjení představivosti, jazykového citu, estetického vnímání, slovní zásoby. S knihou jsme stále na cestě, bez ohledu na věk a na místo, kde ji čteme. Knihy obohacují čtenářovu duši. Kolik druhů jiného „zboží“ s takovými atributy znáte? Každý člověk si zaslouží růst s knihou. Stát si zaslouží čtoucí občany. Knihy si zaslouží finanční podporu státu. Tak to vidí nakladatelství Portál.
Jitka Pourová (nakladatelství Portál)


Nakladatelství KNIHA ZLIN bez váhání podpořilo akci Knihy bez DPH z několika důvodů: Myslíme si, že je dobré a nutné neustále připomínat zákonodárcům i veřejnosti, jakou nezastupitelnou roli knihy a literatura v budování kultury a kulturního povědomí národa mají. Jakákoliv podpora, byť i jen ve formě daňových úlev, tedy nepřímá, je pro knihy přínosná. Možná se tato podpora neprojeví okamžitě, ale z dlouhodobého hlediska budování kulturního povědomí a „zdraví“ národa je nezbytná.
Marek Turňa (Kniha Zlín)


Kampaň SČKN vítáme a podporujeme. Domníváme se, že literatura by neměla být luxusním zbožím, ale naopak by měla být dostupná co nejširšímu okruhu zájemců. Jsme přesvědčeni, že vysoká sazba DPH z knih nepřináší státnímu rozpočtu zisky, které převýší ztráty způsobené finanční nedostupností nejen odborné literatury. Jako nezisková organizace vydávající pouze odbornou literaturu jsme zvýšení DPH silně pocítili.
Aleš Havlíček (nakladatelství Oikoymenh)