DPH na knihy a e-knihy v zemích EU (aktuální stav k 1. 3. 2014)

Mapa EU
Země:
Knihy:
E-knihy:
Belgie 6 % 21 %
Bulharsko 20 % 20 %
Česká republika 15 % 21 %
Dánsko 25 % 25 %
Estonsko 9 % 20 %
Finsko 10 % 24 %
Francie 5,5 % 5,5 %
Chorvatsko0 %23 %
Irsko0 %23 %
Itálie4 %21 %
Kypr5 %18 %
Litva9 %21 %
Lotyšsko12 %21 %
Lucembursko3 %3 %
Maďarsko5 %27 %
Malta5 %18 %
Německo7 %19 %
Nizozemsko6 %19 %
Polsko5 %19 %
Portugalsko6 %19 %
Rakousko10 %19 %
Rumunsko9 %19 %
Řecko6,5 %19 %
Slovensko10 %19 %
Slovinsko9,5 %19 %
Španělsko4 %19 %
Švédsko6 %19 %
Velká Británie0 %19 %

(Kromě Bulharska a Dánska mají tedy všechny státy EU nižší DPH na knihy než Česká republika; v Dánsku ovšem funguje velkorysý podpůrný program v oblasti knih. E-knihy jsou ve všech zemích kromě Francie a Lucemburska zařazeny do vyšší sazby DPH.)


Další vybrané země mimo EU (pouze DPH na knihy):
Země:Knihy:
Rusko10 %
Ukrajina20 %
Bělorusko18 %
Albánie20 %
Norsko0 %
Island7 %

(zdroj: FEP, SČKN; sestavil Milan Šilhan)